Tanıtım İçin Ne Gerekir?

Tanıtım ve Reklamın Değeri:

 

Tanıtım bütün firmalar için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için, yapılan çalışmalar, amatör ve profesyonel olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Amatör tanıtım çalışmaları, sürekli olmayan, belli bir kesime hitap eden ve daha basit tanıtım şekilleridir. Bu tanıtım şekilleri, markalaşma sürecine etki etmez. Profesyonel tanıtım ise, markalaşma süreci içerisine girer ve büyük firmalarla boy ölçüşmenizi sağlar. Tanıtım olmadan mal satışı olmaz. Mal satışı için gerekil olan, tanıtım ve pazarlama insanlar için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için yapılacak iş, bu işi en iyi yapanlar ile çalışmaktır.

 

İletişim Danışmanının Görevleri:

 

İletişim danışmanları, yapılacak reklam ve tanıtım işlerinde, size yol rehberi olabilirler. Bir organizasyon düzenleyeceksiniz ve bu organizasyonda çok etkili bir şekilde faaliyet göstermek istiyorsunuz. Bütün insanların dikkati çekmeye çalışmak istiyorsunuz. Bu işte iletişim danışmanları, iletişimin en yeni malzemelerini kullanarak, en mükemmel çalışmalara imza atabilirler. İstişare, en eski yöntemlerdendir ve hiç bir zaman eskimez.

 

Firma yetkilileri, büyük bir çıkış yakalamak için, bu çıkışı oluşturacak danışmanlarla durumu tespit etmelidir. Piyasaları en iyi bilen, tanıtılacak firmaları enine ve boyuna en iyi şekilde tanıyan, iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanabilen danışmanlar, uzun yol kat ederler. Dünyanın en iyi firmaları, en iyi iletişim danışmanı firmalarla çalışırlar. Yaptıkları tanıtımlar günceldir ve süreklidir. Yeni pazarlama teknikleri keşfederler ve sürekli önde giderler.

 

Dünya’da Tanınmanın Yolu:

 

Pr ajansları en iyi iletişim danışmanı kategorisine girerler. Dünyada marka olmak için, pr ajanslarının çalışmalarına ihtiyaç vardır. İnsanlarla iletişim kurmak, gerçekten çok zordur. İnsanların sizi duyması yetmez. Onlara seslenmeniz yetmez. O insanların ilgisini çekebilmek için, konuşma sanatınız olması gerekir. İletişimi en iyi sağlayacak olanlar, insan iletişiminde uzman olan kişiler olabilirler. Aradığımız halkla ilişkiler için, bu konuda ehil olanlar tercih edilmelidir. İşini bilenlerle çalışmak, işi bitirmek demektir.

 

Markalaşmak isteyen bir firma, tanıtım ve reklamdan en iyi şekilde anlayan iletişim danışmanı ajans firmalarla irtibata geçmelidir. Bu, iyi bir tanıtım için son derece önemlidir. Bu öneme binaen yapılacak çalışmalar, markalaşmayı beraberinde getirecektir. Çok iyi olmak yetmiyor, çok iyi olanı tanıtmadan, markalaşmak, günümüz şartlarında imkânsız haldedir.

 

 

İletişim Danışmanı

Firmalar için başarı, kaçınılmaz olarak elde edilmesi gereken bir durumdur. Eğer rekabet içerisinde başarı elde edilemez ise şirketler sürekliliğini sağlayamaz ve veda etmek durumunda kalırlar. Başarı, firma bazında kârlılık demekse de insanlar açısından konuya o şekilde bakmamalıyız. İnsan, yani müşteri, bu zincir halkasının en temel taşını oluşturmaktadır.

Temelden sarsılacak bir düzen ise elbette kalıcı olamayacak ve yıkılmaya mahkûm kalacaktır. Bunu bildiğimize göre, firmaların hayatta kalmak için müşterilerinin beklentilerini karşılamaları gerektiğini anlayabiliriz. Sürekli olarak değişiklik gösteren, yenilenen piyasada, beklentileri karşılamak hiç kolay olmasa da farklı çalışma pozisyonları burada imdada yetişiyor. Böylelikle hem müşterilerin ihtiyaçlarına kulak veriliyor hem de firmaların piyasa da devamlılığı sağlanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere aslında iletişim danışmanı pozisyonunun biraz tarifini yapıyorduk. Kulağınıza yabancı gelmesin. Çünkü artık bu unvanı çok duyacağız. Genel olarak sebepleri ile bahsetmiş olsak da elbette bu kadardan ibaret değil. İletişim danışmanı ne yapar diyorsanız, biraz da iş tanımı hakkında bilgi verelim.

Firmaların kadrosu içerisinde ya da ajans gibi kuruluşlar içerisinde bulunan bu kişiler, firmaların sürekliliğini sağlamak için çalışıyorlar. Kurumların nihai hedefi başarı olduğundan, bu hedef doğrultusunda müşteri ile de iletişimi en üst düzeyde tutmaları gerekiyor. İletişim danışmanları da burada köprü görevi görerek, müşterilerle ilgili iletişim planı yapan, planlamanın takipçisi olan, güncel koşullara göre bu planları revizyondan geçiren ve danışmanlığını üstlendiği firmanın bu konuda projelerini üreten kişidir.

Bu başlıklar okuduğunuzda size basit ya da kolay gelmesin. Bu işi üstlenen uzman kişilerin, halkla ilişkiler alanında uzman olması, pazarlama gibi konuları da bilmesi gerekiyor. Dijital iletişimin ve sosyal medyanın da ön plana çıktığı günümüzde iletişim danışmanlarının bu konuya da hakim olması gerektiği aşikâr. İletişimi bir bütün olarak düşündüğümüzde iletişim danışmanlığı yapacak kişilerin bu parametrelere iyi bir şekilde hâkim olması, gerektiğinde bütçe gibi konuları da yönetebiliyor olması gerekli.

İlerleyen zamanlarda kuruluşların birçoğunun kendisi için çalışacak iletişim danışmanına ihtiyacı olacağı kesin gibi görünüyor. İletişimin önemi her geçen gün artıyor. O halde bu artış, bu meslek grubunu da doğru orantıda, pozitif yönde etkileyecektir. Nihayetinde firmaların, müşterilere, iyi iletişim içinde iletişim danışmanlarına ihtiyacı var.

İletişim Reklam ve Tanıtımda Önemlidir

İletişimsiz İnsan Olmaz:

İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren iletişime geçerler. İletişimde uzman olan kişiler, insanlarla ilişkilerde çok büyük mesafe kat ederler. Büyük kitleleri etkilemek için iletişimde uzman olmak gerekir. İnsanların duygu ve düşüncelerini bilmek gerekir. Ne istediklerini bilmek gerekir. Yapılacak işin ne olduğunu bilmek için, işi ve nasıl yapılacağını bilmek gerekir. İnsanoğlunun yaratıldığı günden bu güne kadar yaptığı en iyi iş, iletişim kurmaktır.

İnsanların duygu ve düşünceleri iletişimlerine yansır. Yani insanlar, düşünceleri dışında hareket ederek konuşmazlar. Bu sebeple insanların düşüncelerini yönlendirebilmek, iletişim sanatının yapacağı bir iştir. Bu sanatı ise, iletişim sanatçıları en iyi şekilde yaparlar. Topluluklar karşısında en iyi etkiyi oluşturanlar, hatiplerdir. En iyi hatipler, büyük konferanslar için seçilir.

Firmaların Markalaşma Modeli:

Markalaşma, tamamen iletişim danışmanı çalışmalarının çerçevesine girmektedir. Firmaların kendi çaplarında yaptıkları reklam ve tanıtımlar, bir yere kadar etkili olur. Sürekli tanıtım ve reklam için yapılması gereken şey, sürekli ve etkili tanıtım yapabilecek şirketler tercih edilmelidir. En iyi tanıtım için, en iyi reklam için, işin ehli kişiler tercih edilmelidir. Güncel reklam ve tanıtım işleri, pazarlama işleri, ancak güncel piyasaları takip eden kişiler tarafından tespit edilebilir. Güncel markalaşmayı ise, en iyi iletişim danışmanı kişiler yapabilir. Yapılan çalışmaların ajans sektöründe, değerli olması gerekir. İşi bilene vermek, başarının sırrıdır.

İletişim, İlgi Çekmeyle Başlar:

Büyük firmaların iletişimdeki politikaları, önce ilgi çek politikasıdır. Dikkatleri üzerine çekmeden, iletişim sağlanamaz. Algıda seçicilik yapmak, markalaşmak demektir. Pazarlama, tanıtım, reklam ve insanlar arası ilişkileri en iyi seviyede tutmak için, bu işin uzmanı iletişim danışmanı kişilerle irtibata geçmek gerekir. Markalaşmış firmaların çalışma sistemlerine baktığınız zaman, tanıtım ve reklama çok büyük önem vermektedirler.

Tv, radyo, gazete, internet, cep telefonu, tanıtım levhaları, broşürler ve daha birçok şekillerde tanıtım yapmaktadırlar. Bu şekilde sürekli marka kalma çalışmalarını sürdürmektedirler. İşin en iyisini yapmak için, işi en iyi yapanlarla çalışmak gerekir. En iyi netice için en iyi teknikleri kullananlarla çalışmak gerekir. İletişim danışmanı kişiler, bu başarıyı yakalamış için gereken çalışmaları sunabilirler.

İNSANLARA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN

Bazı insanları bir türlü anlamıyorum. Gerçekten önem vermesi lazım gelen olaylara ehemmiyet vermeyip çok daha gereksiz uğraşlarla, hiç bir paranın alamayacağı en değerli servetleri olan zamanı boşuna geçiriyorlar ve sonunda da neden toplumsal olarak ilerleyemediklerini söylüyorlar. Sizce ne kadar mantıklıdır. Yani hem çalışmayacaksın hem de beklentilerini yüksek tutacaksın; üzgünüm ama boşuna beklersin.

Büyük küçük, genç yaşlı ya da zengin fakir ne pozisyonda olursak olalım vicdanımız ve çevremizdeki insanlar bizden diergamlık beklerler. Yani egosunu yenebilen ve empati kurabilen insanlar daha çok sevilirler. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu böyledir. Asırlar geçmiş, dönemler bitmiş derken aradan yirmi yüzyıllık bir zaman geçmiş. Yavaş yavaş yirmi birinci yüzyıldan da zamanlar tüketilmekteyken bu söylediklerim değişmeyen gerçeklerin arsındadır.

Siz isterseniz bir okul müdür olun, bir yönetici olun ya da bir öğrenci olun hiç fark etmez etkili iletişim yoksa yöneticilikte yok, işçilik te yok, öğrencilikte yoktur. Öğrencilerden sık sık duyarsınız şu hoca dersi daha anlattı ya da şu öğretmen bizimle ilgilendi gibi. Yaş grubunu biraz daha küçültün. Bir ilkokul talebesini ele alalım. Başını okşayan ve ona değer vererek anlattıklarını dinleyen öğretmenini daha çok sever ve onun derslerinde daha başarılıdır. İşte iletişim danışmanı etkili iletişim gücünü  buradan alıyor yani, insandan.

Kendinizi gözlemleyin sizin için de bu böyledir. Yani kazanmak isteyen işletmeler para kazanmadan önce insan kazanmalı ki başarılı olsunlar. Bir müşteri deyip geçmeyin. Ne olur ki bir müşteriden, giderse gitsin diye düşünürseniz, üzgünüm ama kaybetmeye mahkûmsunuz. Bir müşteri bile kaybetmemeye özen gösterin ki, binlercesini elde tutabilesiniz.

Etkili konuşma sanatını kurumunun bir parçası haline getirmeniz için, ajans olarak Kurumsal İletişim ve Manifesto İletişim firmalarını öneririm.

 

 

İletişim Danışmanlarının Etkisi ve Sağladığı Kolaylıklar

Kurumunuz, şirketiniz ya da kendi namınıza bir organizasyon düzenlemek istediğinizde; ilk olarak nasıl bir organizasyon olması gerektiği konusunda karar vermeniz gerekmektedir. Kafanızda oluşturduğunuz kabataslak bir etkinliği hayata geçirmeniz için yapmanız gereken tek şey bir uzmanın bilgisine, deneyimine ve görüşüne başvurmak olacaktır.

Bu konularla ilgili olarak ilk defa iş dünyasına atılan kişilerin yanı sıra uzun süredir iş dünyasının bir parçası olup da kendini tanıtamamış, kitlelere seslenememiş olan kişiler de iletişim danışmanı talep ederek yardım istemektedirler. Danışmanlar, kişilerin isteklerini dinler, gerekli olan detayları not alır, kişiye ya da kuruma uygun olabilecek etkinlikleri belirler, bu konuyu müşterisi ile mütalaa eder.

Müşterisini iyi anlar, talep edilen şeyler ile oluşturulacak iletişim etkinliği arasında nedensellik bağı kurar ve sonunda en uygun etkinlik düzenlemesini yapar. Tüm süreç boyunca düzenli olarak yürütülen çalışmalarda tamamen öz verili, hızlı ve pratik olmasına önem gösterilir. Ajans, kısa bir zaman periyodunda mükemmel bir iletişim organizasyonu ile sizleri tanımayan kişilerin, adınızı her daim hatırlayacağı hafızalardan silinmeyecek bir ortam hazırlar. Bireyler ve ya şirketler için pozitif bir etki oluşturarak mutlu olmanızı sağlar.

Manifesto İletişim ve Kurumsal İletişim olarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, kurumsal kimliğinizi duyurmak, şirket ufkunuzu geliştirmek ve başarı merdivenlerini tırmandırmak için çalışmalarımız bilim ve teknoloji ışığında sizden aldığımız güç ve sarsılmaz güvenle gelişerek devam etmektedir.

Yeni neslin isteklerine ve yeniçağın şartlarına uygun tüm faaliyetler, sektör operasyonları ve aktiviteler ile hizmetinizdeyiz. Markasını ülke sınırlarına başarıyla taşıyan, 360 derece iletişim danışmanlığı hizmeti vererek kreatif reklamlar oluşturan, ülkemizde sektörel, yerel ve ulusal bazda medya ağları ile güçlü ilişkileri bulunan iletişim şirketlerimiz markalaşma ve imaj oluşturma fırsatları sunmaktadır.

 

 

 

ARTIK BİR İLETİŞİM DANIŞMANINIZ VAR

Günümüzün en büyük ağı iletişimdir. İnsanların arasındaki iletişim kadar önemli bir gerçek daha vardır ki kurum ve kişiler arası iletişimdir. Buna bir diğerini de ekler isek kurumlar arası iletişimi de içine alabiliriz. Hem Kişiler arası iletişim, kurumlar arası iletişim ve kişilerle kurumlar arasındaki iletişim doğru anlaşılması açısından hem de iletişim danışmanlığının bu ilişkilerin hangi alanında yer aldığının anlaşılması açısından üzerinde durulması gereken noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

Firmaların daha hâkim olduğu bir konudur iletişim danışmanlığı çünkü şirketler büyüdükçe ve etki alanını genişletmeyi arzuladıkça iletişim danışmanı da ihtiyaç haline gelmiştir. Dolayısıyla İletişim danışmanlığı da gözde mesleklerden biri olarak yükselmeye devam etmektedir.

Bir iletişim danışmanıyla çalışmanız için onların ne yaptıklarını da bilmeniz gerekir. İlk olarak iletişim danışmanının ya da bu bir ajans olabilir, en önemli görevi tek taraftaki bilgiyi çok taraflı hale getirmektir. Bu şu demek; Senin sahip olduğun ve yaymaya çalıştığın bilgiye muhatap bulmaktır. Kendini anlatmak tanıtmak ve pazarlamak isteyen her şirket, kurum ve kuruluş ya da kişiler bu paylaşımı iletişim danışmanı sayesinde yaparlar. Bu noktada Kurumlar arası bir yazışmanın bağlantı noktasıdırlar diyebiliriz.

Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için yapılacak konuşmaya dahi müdahale hakları vardır. Çoğu kurum ve kişiler anlaşılamamaktan ve sağlam bir iletişim kuramamaktan şikayetçi oldukları için karşı tarafa ulaşamamakta ve isteklerini de beklentilerini de dile getirememektedirler. Bu noktalar ne kadar basit gibi görünse de firma ve kurumlar ile kişiler arasındaki alışverişi koparabilecek kadar etkilidir. Tüm bunlar kurumların ve kişilerin neden bir iletişim danışmanına ihtiyaç duyduklarını açıklamaktadır.

Günümüzde bu iletişim danışmanlarına ulaşmak ta artık çok kolaylaştı. Hem iletişim danışmanına hem de bir iletişim danışmanlığı hizmeti veren şirketler ulaşmanız mümkün olabilmektedir. Her iletişim ajansına ve ya danışmanına güvenemeye bilirsiniz. Bu nedenle bir pr ajansı olarak manifesto iletişim gibi güvenilir firmalarla çalışmanızı öneririz.

EN ZOR İLETİŞİM İNSANLAR İLE KURULUYOR

Günümüzde her dakika birileriyle konuşuyor birilerini dinliyorum hayatımızın her alanında iletim var olduğunu görüyoruz. Biz anlatmak istediğimizi bazen ne kadar çabalasak ta karşıdakine anlatmamamızdan verdiğimiz bilginin duygunun karşıya geçmemesinden yakınıyoruz. Karşı taraf belki biz olabiliriz belki o an farklı sebepler den dolayı ne kadar çaba sarf etsek de anlayamayız.

İşte bu durumlarda devreye giren o eşsiz insanların kurduğu ve bizim için gerçekten çok çalışan ve nasıl kolay yollar ile bu işi çözebiliriz yoluna giren iletişim danışmanı, ajans ülkemizde sınırsız hizmet vermektedir. Geçenlerde bir sitede denk geldim iletişim danışmanları özel kurslar ve seminerler düzenliyorlarmış.

Neden bende o seminerlerde kurslarda olmayayım diye düşündüm evet sende katıl hayatını zorlaştıran insanları artık daha kolay bir insan yapabilmek için belki de değişmesi gereken sensindir Suçlayıcı gözlerle bence bakmamalısın bazen aynaya bakmayı uzun süre unutuyoruz. Kalbimizde yeşeren filizleri ya da kalbimize ara ara bağlayan siyah lekeleri göremiyoruz işte sırf bu aynaya bakmamamızdan dolayı da bazen o yeşeren çiçekleri görüp sulayamıyoruz.

Bazen de kararan yerlerimizi silip kalbimizi temizleyemiyoruz. Hayatımızda bazen acı dostluklar ediniriz neden mi acı onlar bizim hep aynalarımız olmuş yanlışları pat diye yüzümüze vurmuşlardır bu yüzden onları pek sevmeyiz olabildiğince onlardan uzak dururuz.

Neden mi işte bu yüzden sırf kötü tarafımızı görmeyelim diye aslında farkında değiliz içimizde yeşeren çiçekler olsa sürekli etrafımızda çiçekler le dolar ama yok içimizde kararan sayfalar varsa eğer çevremizde karanlıkta kalır aydınlığı asla göremeyiz. İnsanlar ile iletişim kurmak kendimizi en iyi şekilde ifade etmek için size tek çıkış yolu eğer kendi başınıza bu işin altından çıkamıyorsanız mutlaka bir birilerine danışın…

TERCÜMAN

Herkesin hayatında başarı elde etmek ve güzel bir noktada, güzel bir konumda hayatına devam etmek gibi düşünceleri vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için her bakımdan kendimize özen göstermek gerekmektedir. Bu gerek dış görünüş, gerekse konuşma tarzımız ve konuşurken söylediklerimiz olmak üzere her noktada iyi olmak durumundayız.

Bazen her ne kadar dış görünüşümüzle iyi olsak da bazı dergi veya gazetelere röportaj verirken veya bir makale yazarken yeterli olamayacağımızı düşünerek, bizi parlatacak, bu konuda yeterli derecede bilgi sahibi olan profesyonel kişilerden destek almak durumda kalabiliriz.

Bize bu desteği sağlayan firmalara iletişim ajansı, çalışanlarına ise iletişim danışmanı diyoruz. İletişim danışmanları bizim adımıza makaleleri yazar veya yapacağımız konuşmaları metin halinde hazırlar biz de bu sayede her açıdan mükemmel olduğumuzu kanıtlarız. Bunu bireysel olarak kullandığımız gibi kurumsal olarak da kullanabiliriz. Bunlara ise kurumsal iletişim danışmanlığı diyoruz.

Kurumsal firmalara danışmanlık yapan iletişim danışmanları, firmamızın dışarıdan görünen yüzüdür. Olabilecek herhangi bir aksilikte daha önceden fark ederek gerekli önlemlerin alınması, tedbirli olunması ve krizlere karşı hazırlıklı olunması yönünde müdahaleler yapar. Bu anlamda bizim kurtarıcımız olur. Vermek istediğimiz mesajlar konusunda daha etkili bir dille karşıdakilere bunu hissettirebilirler.

Her türlü organizasyonda bizim adımıza gerekli olan malzemeleri temin ederek bizi uğraştırmadan, düşünmemize gerek kalmadan, bizi temsil edecek her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışır. Bunları tam gerçekleştirerek piyasadaki itibarımızı sürekli yüksek tutar ve rekabet döneminde olduğumuzdan diğer firmalarla olan yarışlarımızda bir adım önde olmamızı sağlar. Her konuda hislerimize tercüman olan iletişim danışmanları, firmamızın itibarını en üst seviyede tutarak ileride çok daha iyi bir noktada olmamıza yardımcı olurlar.

MESAJ VE PR

İletişim, iki taraflı bir olgudan söz edilebilir. İletişim bu iki taraflı olgu içerinde bulunan mesajı karşı tarafa gönderme, gönderirken de kullandığı araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar kitlesel araçlar veya daha basite indirgenirse konuşma, yazma, seslenme vb. hareketler olabilir. Bu araçları kullanırken bazı dış etkenler bizim alıcıya gönderdiğimiz mesajı dışarıdan etkileyebilir.

Toplumda üst düzeyde kurumlar ve insanlar kendilerini daha rahat ve güvende bazı kesimlere veya topluma ifade etmeleri için ya da dünyaya açılmaları için iyi bir ajans ve iletişim danışmanı gibi profesyonel desteklere ihtiyaç duyarlar. Ajanslar genelde kurumların basın ve medyayla olan iletişimlerini düzenler.

Ajans bu görevlerinin dışında kurum hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa, bu faaliyet alanı çerçevesinde bulunan rakipleri takip eder. İletişim danışmanı da kurumlar dışında bireylerle ilgili ağırlıklı çalışır. Genelde iletişim danışmanı siyasiler, pop yıldızları, artistler, sporcular vb. insanların toplumla ve basın medya kurumlarıyla olan ilişkilerini düzenlemektedir.

Onlar hakkında çıkabilecek haberleri sağlamak ya da tekzip ettirmek yada onlarla ilgili haberleri arşivlemek, toplumla diyalog yapılacak ortamlarda organizasyon hazırlayan firmalarla iletişim halinde olmaktır. Siyasiler içinde iletişim danışmanının çok büyük rolü bulunur. İletişim danışmanları siyasilerin üslup, oturması, konuşması, kıyafeti ve beden dili vb. bütün hareketlerinin toplumda istenilen rol ve profile uygun eğitimleri ve önerileri siyasi liderle paylaşır.

Onlara eğitim dahi verebilir. ABD seçimlerinde başkan adayı Barrack Obamanın siyasi platformda rakiplerine göre çok zayıftı. Obama’ya yapılan ajans organizasyonları ve iletişim danışmalığıyla onu halkın içine çok rahat şekilde yerleştirdiler. ABD halkının her kesiminden oy almıştır. Jeremy Bird, Teddy Golf ve Rick Ridder gibi birçok isim siyasal iletişim danışmalığı yapmıştır.

Kitlesel araçlara hükmeden, yapısıyla herkesi dinleyen ve toplumun her kesimini kucaklayan bir profil çizdirmişlerdir. Belki öyle değildir. Eğer öyle değilse; çok başarıya ulaşmış bir organizasyon olduğu görülmektedir. Kurumsal firmaların, projelerin, geliştirilmekte olan markaların, ürün ve hizmet tedarikçilerin, online ürünlerin yönetilmesi ve geliştirilmesi için PR firmalarına ve manifesto iletişime ihtiyaç duyulmaktadır.

KARŞILIKLI ANLAŞMA UZLAŞMA SANATI

İnsanların birbirleriyle ne kadar nasıl anlaşabildikleri aralarındaki iletişimle çok önemlidir. Çünkü eğer iletişimde bir sorun varsa sen ne anlatırsan anlat ne yaparsan yap karşındaki ancak kendi anlayabildiği kadarını anlayabilir. Peki, ne yapacağız sokakta giderken küçük bir problem oldu asla kötü niyet yok fakat kendimizi anlatamıyoruz. Biz kendimizi anlatmaya çalıştıkça karşımızdaki yanlış anlıyor, biz konuştukça suçlu olduğumuza daha fazla inanıyor. İstanbul’da bu tür vakalarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz.

Yine her zaman olduğu gibi eğitim diyoruz. Tabi ki eğitim çok önemli ama eğitim almış kişilerde de insanlarla iletişimi iyi olmayanlar var. Demek ki sadece okul yeterli değil, oysa en kötü niyetli insanların bile ona ulaşabilecek bir noktası iletişim kurulacak bir yanı vardır. Peki, bunu neden herkes başaramıyor? Demek ki herkesin bilemediği farkında olamadığı bir yöntemi var. Kendini bilen insanlar küçükte olsa var olan eksiklerini iletişim danışmanı sayesinde düzeltebilirler. Çünkü onlar bu konuda eğitim almışlar.

Her insanın kişiliği farklıdır, görüşü düşüncesi farklıdır, ama öğrendiğimiz küçük püf noktalarıyla her çeşit insana kırmadan ulaşabiliriz, iletişim kurabiliriz. Belki bazı kişiler iletişim danışmanı oda kimdir? Nedir? Diye sorarlar. Bir fırsat olsa da iletişim eksikliği olan, hiç kimseyle anlaşamayan birinin öğrendiği birkaç yöntemle nasıl değiştiğini, en kötü kişilikli insanlarla bile nasıl kolayca iletişim kurduğunu gösterebilsek. Herkesin düşüncesi ayni olmayabilir, bazı kişiler herhangi bir uzmandan destek almayı pek hoş karşılamazlar. Oysa böyle düşünmek çok yanlıştır. Hiç kimse kusursuz olamaz. Herkesin ufak büyük mutlaka bir kusuru vardır. Önemli olan kusurunu bilmek, gerekirse bir uzmandan destek almaktır. İnsanın kendini bilmesi, kusursuzluk Allah’a mahsustur demesi büyük bir erdemdir.

Keşke herkes böyle olabilse, kendisine yapılmasını istemediği hiç bir şeyi başkasına yapmasa hayat çok daha güzel olur. Her şey değişir insanlar birbirleriyle daha kolay anlaşır. Bu ölümlü dünyada mantıklı düşününce çözülemeyecek hiç bir sorun olmadığını anlamak çokta zor değildir. Belki bu konuda hepimize bir görev düşüyor, önce kendimizi gözden geçirip bir kurumsal iletişim merkezine gidebiliriz. Böyle düşünürsek böyle davranırsak sadece kendimiz için değil çevremize de güzel örnek olarak toplum için yararlı bir iş yapmış oluruz. İnsanların iyiliğini istemek insana nasıl bir huzur veriyorsa, insanlara faydalı olabilmek daha büyük bir saadettir.