Etkin İletişim

Ticaret yapan tüm kurumların hedef kitlesi olan müşterilerine ulaşabilmesi için çeşitli araçlar bulunmaktadır. Bunlardan günümüzde en popüler olanı online olarak müşterilere ulaşmaktır. Bu sayede bir anda pek çok kullanıcıya ulaşabilmek ihtimal dahilindedir. Bunu gerçekleştirebilmek için profesyonel bir yaklaşımla müşteri ile olan iletişim sağlanmalıdır. Tabi ki bunun için iyi bir web tasarımı, başarılı bir ürün öncelikli ve vazgeçilmez şartlardır. Bunları sağladıktan sonra piyasanın nabzını tutmak gelir. Başarılı sonuçlar almak için bunu uygulamak kesinlikle gereklidir. Aksi takdirde olumlu sonuç almak zordur.

Bu noktada devreye iletişim danışmanı girer. İletişim danışmanları firma ile müşteriler arasında bir çeşit köprüdür. Bu kişiler sadece piyasanın nabzını tutmakla kalmazlar bununla birlikte marka değerlerini yüceltmeye çalışırlar. Bu çerçevede markalama için de çalışmalar yaparlar.

 

Bu esnada piyasayı ve ürünün piyasa nezdindeki durumunu inceleyerek gerekli ise reklam konusunda yeni stratejiler geliştirerek satışların daha iyi noktalara çıkmasına destek verirler. Bu süreci genelde ajans yönetir. Bu bakımdan çalışırken iyi bir ajansı seçmek doğru bir hareket olacaktır. Ajansın çalışmaları, uygulayacağı taktik ve stratejiler de önemlidir. Bu süreçte piyasa araştırmaları anketler satış rakamları ve tüm parametreler bütün olarak değerlendirilmelidir. Kurumsallaşma da oldukça önemli bir etkendir.

 

Kurumsallaşma ile birlikte marka değerinin korunup yükseltilmesi işletmenin amaçları arasındadır. Piyasa nabzı aynı zamanda markanın sahip olduğu değeri de bize gösterir. Marka tüketicinin gözünde bir imajdır. Kalite de haliyle bu imajı etkiler. Kalite düşük iken iyi bir imajdan iyi bir markadan bahsetmek çok güçtür. Şayet kalite ile ilgili bir sorun mevcut ise önce bu giderilmelidir.

 

Kalite orunu giderildikten sonra marka değeri de yavaş yavaş tüketicinin gözünde yükselmeye başlar. Bu durumda işlerin iyiye gittiği gözlemlenebilir. Ama önemli olan konulardan biri de markanın değerini çıktığı üst noktada koruyabilmek ve gelinen noktayı muhafaza edebilmektir. Bu sayede satış rakamlarının geldiği noktayı korumak mümkün olacaktır.

 

Her şeyin temelinde işin sevilerek yapılması yatmaktadır. Sevilerek yapılan işler iyi sonuçlanır başarılı olarak yapılan işler güzel sonuçlar getirir. Yüksek satışlar, iyi bir imaj markalaşma ve sonra markanın korunması bunlar hep sonraki aşamalardır. Bu aşamalara ulaşmak için ilk aşamanın geçilmesi yani işin severek yapılması gerekmektedir. Bu şekilde olumlar sonuçlar almak olasıdır.

 

 

Başarı Anahtarı

İletişim:

İnsanlar varoluşlarından beri topluluklar içerisinde yaşamışlar ve birbirleri ile iletişim içerisinde olmak zorunda kalmışlardır. Zaman içerisinde diller ortaya çıkmış ve farklı kültürlerle birlikte diller de gelişmiştir. Yaşanılan toplum içerisinde ihtiyaçların giderilmesi için iletişim bir zarurettir. İletişim iyi bir şekilde ve sağlıklı olarak kurulduğu vakit olumu sonuçları getirir. İletişim aslında genel olarak yaşamsal bir ihtiyaç olarak benimsenmiştir.

 

 Başarı:

Günümüzde de iletişimin önemi büyüktür. Hem kurumlar için ticari açıdan hem de bireyler açısından iletişim hem vazgeçilmez hem de kritiktir. Şirketler kazanmak ve ayakta kalmak için çalışırlar. İster mal ister hizmet üretiyor olsun tüketicinin yani nihai kullanıcının gözündeki değerini ve imajını şirketlerin mutlaka bilmesi, değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin sonucuna göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu iletişim konusunda bu işi yapacak olan iletim danışmanı olarak adlandırılan kişiye has bir fonksiyondur. Bu noktada bu iş için devreye giren kurum da ajans olmaktadır.

 

Ajanslar iletişim danışmanlarının da desteği vasıtasıyla piyasanın nabzını tutarlar. Bu şekilde üzerinde çalışılan şirketin müşteri üzeri üzerindeki etkisini gözlemleyerek yeni reklam stratejileri belirlerler. Reklam stratejilerin geliştirirler. Bu sayede Firmalar kazançlarını artırma yolunda ilerler. İyi bir reklam ajansı ve iletişim danışmanı ile çalışmak şarttır. Bunun için en önemli adımlardan biri de hedef kitlelerle ulaşmaktır.

 

Bunun için ajanslar gereken çalışmaları yaparak firmalara yol gösterirler. Bundan sonraki iş de arka değerinin yükseltilmesi olmalıdır. Bu başarıyı getirecek en önemli faktördür. Kaliteli ajanslar toplumdan alınan geri dönüşü tam olarak alıp firmaya ilettiğinde sağlıklı çalışma yapabilen ajanslardır.

 

Markanın Önemi:

 

Markanın önemi tüketicinin nabzını ölçebilmek açısından çok büyüktür. Bu bakımdan markayı oluşturmak yeterli değildir. Bu markayı müşteri gözünde nezdinde yüceltmek başarıyı getirecek olan asıl faktördür. Bununla birlikte şirket için kurumsal bir kimlik de geliştirilmelidir. Kurumsal kimlik geliştirebilen şirketler başarı oranı yüksel olması muhtemel şirketlerdir. Kurumsallıkla birlikte tüketici -de yeterli satın alma isteğini doğru olarak oluşturmak da ürünü satmayı sağlayacağından başarıyı getirecektir.

 

İletişim danışmanlarının bu konudaki fonksiyonları oldukça önemli olup aslında firma ile müşterileri arasında bir tür köprü görevini görürler. Bu köprüler sağlam ve trafiği de yeterli yoğunlukta olduğunda firmalara da bu yollarda keyifle seyahat etmek düşer.

 

 

 

Tanıtım İçin Ne Gerekir?

Tanıtım ve Reklamın Değeri:

 

Tanıtım bütün firmalar için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için, yapılan çalışmalar, amatör ve profesyonel olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Amatör tanıtım çalışmaları, sürekli olmayan, belli bir kesime hitap eden ve daha basit tanıtım şekilleridir. Bu tanıtım şekilleri, markalaşma sürecine etki etmez. Profesyonel tanıtım ise, markalaşma süreci içerisine girer ve büyük firmalarla boy ölçüşmenizi sağlar. Tanıtım olmadan mal satışı olmaz. Mal satışı için gerekil olan, tanıtım ve pazarlama insanlar için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için yapılacak iş, bu işi en iyi yapanlar ile çalışmaktır.

 

İletişim Danışmanının Görevleri:

 

İletişim danışmanları, yapılacak reklam ve tanıtım işlerinde, size yol rehberi olabilirler. Bir organizasyon düzenleyeceksiniz ve bu organizasyonda çok etkili bir şekilde faaliyet göstermek istiyorsunuz. Bütün insanların dikkati çekmeye çalışmak istiyorsunuz. Bu işte iletişim danışmanları, iletişimin en yeni malzemelerini kullanarak, en mükemmel çalışmalara imza atabilirler. İstişare, en eski yöntemlerdendir ve hiç bir zaman eskimez.

 

Firma yetkilileri, büyük bir çıkış yakalamak için, bu çıkışı oluşturacak danışmanlarla durumu tespit etmelidir. Piyasaları en iyi bilen, tanıtılacak firmaları enine ve boyuna en iyi şekilde tanıyan, iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanabilen danışmanlar, uzun yol kat ederler. Dünyanın en iyi firmaları, en iyi iletişim danışmanı firmalarla çalışırlar. Yaptıkları tanıtımlar günceldir ve süreklidir. Yeni pazarlama teknikleri keşfederler ve sürekli önde giderler.

 

Dünya’da Tanınmanın Yolu:

 

Pr ajansları en iyi iletişim danışmanı kategorisine girerler. Dünyada marka olmak için, pr ajanslarının çalışmalarına ihtiyaç vardır. İnsanlarla iletişim kurmak, gerçekten çok zordur. İnsanların sizi duyması yetmez. Onlara seslenmeniz yetmez. O insanların ilgisini çekebilmek için, konuşma sanatınız olması gerekir. İletişimi en iyi sağlayacak olanlar, insan iletişiminde uzman olan kişiler olabilirler. Aradığımız halkla ilişkiler için, bu konuda ehil olanlar tercih edilmelidir. İşini bilenlerle çalışmak, işi bitirmek demektir.

 

Markalaşmak isteyen bir firma, tanıtım ve reklamdan en iyi şekilde anlayan iletişim danışmanı ajans firmalarla irtibata geçmelidir. Bu, iyi bir tanıtım için son derece önemlidir. Bu öneme binaen yapılacak çalışmalar, markalaşmayı beraberinde getirecektir. Çok iyi olmak yetmiyor, çok iyi olanı tanıtmadan, markalaşmak, günümüz şartlarında imkânsız haldedir.

 

 

İletişim Danışmanı

Firmalar için başarı, kaçınılmaz olarak elde edilmesi gereken bir durumdur. Eğer rekabet içerisinde başarı elde edilemez ise şirketler sürekliliğini sağlayamaz ve veda etmek durumunda kalırlar. Başarı, firma bazında kârlılık demekse de insanlar açısından konuya o şekilde bakmamalıyız. İnsan, yani müşteri, bu zincir halkasının en temel taşını oluşturmaktadır.

Temelden sarsılacak bir düzen ise elbette kalıcı olamayacak ve yıkılmaya mahkûm kalacaktır. Bunu bildiğimize göre, firmaların hayatta kalmak için müşterilerinin beklentilerini karşılamaları gerektiğini anlayabiliriz. Sürekli olarak değişiklik gösteren, yenilenen piyasada, beklentileri karşılamak hiç kolay olmasa da farklı çalışma pozisyonları burada imdada yetişiyor. Böylelikle hem müşterilerin ihtiyaçlarına kulak veriliyor hem de firmaların piyasa da devamlılığı sağlanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere aslında iletişim danışmanı pozisyonunun biraz tarifini yapıyorduk. Kulağınıza yabancı gelmesin. Çünkü artık bu unvanı çok duyacağız. Genel olarak sebepleri ile bahsetmiş olsak da elbette bu kadardan ibaret değil. İletişim danışmanı ne yapar diyorsanız, biraz da iş tanımı hakkında bilgi verelim.

Firmaların kadrosu içerisinde ya da ajans gibi kuruluşlar içerisinde bulunan bu kişiler, firmaların sürekliliğini sağlamak için çalışıyorlar. Kurumların nihai hedefi başarı olduğundan, bu hedef doğrultusunda müşteri ile de iletişimi en üst düzeyde tutmaları gerekiyor. İletişim danışmanları da burada köprü görevi görerek, müşterilerle ilgili iletişim planı yapan, planlamanın takipçisi olan, güncel koşullara göre bu planları revizyondan geçiren ve danışmanlığını üstlendiği firmanın bu konuda projelerini üreten kişidir.

Bu başlıklar okuduğunuzda size basit ya da kolay gelmesin. Bu işi üstlenen uzman kişilerin, halkla ilişkiler alanında uzman olması, pazarlama gibi konuları da bilmesi gerekiyor. Dijital iletişimin ve sosyal medyanın da ön plana çıktığı günümüzde iletişim danışmanlarının bu konuya da hakim olması gerektiği aşikâr. İletişimi bir bütün olarak düşündüğümüzde iletişim danışmanlığı yapacak kişilerin bu parametrelere iyi bir şekilde hâkim olması, gerektiğinde bütçe gibi konuları da yönetebiliyor olması gerekli.

İlerleyen zamanlarda kuruluşların birçoğunun kendisi için çalışacak iletişim danışmanına ihtiyacı olacağı kesin gibi görünüyor. İletişimin önemi her geçen gün artıyor. O halde bu artış, bu meslek grubunu da doğru orantıda, pozitif yönde etkileyecektir. Nihayetinde firmaların, müşterilere, iyi iletişim içinde iletişim danışmanlarına ihtiyacı var.

İletişim Reklam ve Tanıtımda Önemlidir

İletişimsiz İnsan Olmaz:

İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren iletişime geçerler. İletişimde uzman olan kişiler, insanlarla ilişkilerde çok büyük mesafe kat ederler. Büyük kitleleri etkilemek için iletişimde uzman olmak gerekir. İnsanların duygu ve düşüncelerini bilmek gerekir. Ne istediklerini bilmek gerekir. Yapılacak işin ne olduğunu bilmek için, işi ve nasıl yapılacağını bilmek gerekir. İnsanoğlunun yaratıldığı günden bu güne kadar yaptığı en iyi iş, iletişim kurmaktır.

İnsanların duygu ve düşünceleri iletişimlerine yansır. Yani insanlar, düşünceleri dışında hareket ederek konuşmazlar. Bu sebeple insanların düşüncelerini yönlendirebilmek, iletişim sanatının yapacağı bir iştir. Bu sanatı ise, iletişim sanatçıları en iyi şekilde yaparlar. Topluluklar karşısında en iyi etkiyi oluşturanlar, hatiplerdir. En iyi hatipler, büyük konferanslar için seçilir.

Firmaların Markalaşma Modeli:

Markalaşma, tamamen iletişim danışmanı çalışmalarının çerçevesine girmektedir. Firmaların kendi çaplarında yaptıkları reklam ve tanıtımlar, bir yere kadar etkili olur. Sürekli tanıtım ve reklam için yapılması gereken şey, sürekli ve etkili tanıtım yapabilecek şirketler tercih edilmelidir. En iyi tanıtım için, en iyi reklam için, işin ehli kişiler tercih edilmelidir. Güncel reklam ve tanıtım işleri, pazarlama işleri, ancak güncel piyasaları takip eden kişiler tarafından tespit edilebilir. Güncel markalaşmayı ise, en iyi iletişim danışmanı kişiler yapabilir. Yapılan çalışmaların ajans sektöründe, değerli olması gerekir. İşi bilene vermek, başarının sırrıdır.

İletişim, İlgi Çekmeyle Başlar:

Büyük firmaların iletişimdeki politikaları, önce ilgi çek politikasıdır. Dikkatleri üzerine çekmeden, iletişim sağlanamaz. Algıda seçicilik yapmak, markalaşmak demektir. Pazarlama, tanıtım, reklam ve insanlar arası ilişkileri en iyi seviyede tutmak için, bu işin uzmanı iletişim danışmanı kişilerle irtibata geçmek gerekir. Markalaşmış firmaların çalışma sistemlerine baktığınız zaman, tanıtım ve reklama çok büyük önem vermektedirler.

Tv, radyo, gazete, internet, cep telefonu, tanıtım levhaları, broşürler ve daha birçok şekillerde tanıtım yapmaktadırlar. Bu şekilde sürekli marka kalma çalışmalarını sürdürmektedirler. İşin en iyisini yapmak için, işi en iyi yapanlarla çalışmak gerekir. En iyi netice için en iyi teknikleri kullananlarla çalışmak gerekir. İletişim danışmanı kişiler, bu başarıyı yakalamış için gereken çalışmaları sunabilirler.

İNSANLARA DEĞER VERDİĞİNİZİ GÖSTERİN

Bazı insanları bir türlü anlamıyorum. Gerçekten önem vermesi lazım gelen olaylara ehemmiyet vermeyip çok daha gereksiz uğraşlarla, hiç bir paranın alamayacağı en değerli servetleri olan zamanı boşuna geçiriyorlar ve sonunda da neden toplumsal olarak ilerleyemediklerini söylüyorlar. Sizce ne kadar mantıklıdır. Yani hem çalışmayacaksın hem de beklentilerini yüksek tutacaksın; üzgünüm ama boşuna beklersin.

Büyük küçük, genç yaşlı ya da zengin fakir ne pozisyonda olursak olalım vicdanımız ve çevremizdeki insanlar bizden diergamlık beklerler. Yani egosunu yenebilen ve empati kurabilen insanlar daha çok sevilirler. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu böyledir. Asırlar geçmiş, dönemler bitmiş derken aradan yirmi yüzyıllık bir zaman geçmiş. Yavaş yavaş yirmi birinci yüzyıldan da zamanlar tüketilmekteyken bu söylediklerim değişmeyen gerçeklerin arsındadır.

Siz isterseniz bir okul müdür olun, bir yönetici olun ya da bir öğrenci olun hiç fark etmez etkili iletişim yoksa yöneticilikte yok, işçilik te yok, öğrencilikte yoktur. Öğrencilerden sık sık duyarsınız şu hoca dersi daha anlattı ya da şu öğretmen bizimle ilgilendi gibi. Yaş grubunu biraz daha küçültün. Bir ilkokul talebesini ele alalım. Başını okşayan ve ona değer vererek anlattıklarını dinleyen öğretmenini daha çok sever ve onun derslerinde daha başarılıdır. İşte iletişim danışmanı etkili iletişim gücünü  buradan alıyor yani, insandan.

Kendinizi gözlemleyin sizin için de bu böyledir. Yani kazanmak isteyen işletmeler para kazanmadan önce insan kazanmalı ki başarılı olsunlar. Bir müşteri deyip geçmeyin. Ne olur ki bir müşteriden, giderse gitsin diye düşünürseniz, üzgünüm ama kaybetmeye mahkûmsunuz. Bir müşteri bile kaybetmemeye özen gösterin ki, binlercesini elde tutabilesiniz.

Etkili konuşma sanatını kurumunun bir parçası haline getirmeniz için, ajans olarak Kurumsal İletişim ve Manifesto İletişim firmalarını öneririm.

 

 

İletişim Danışmanlarının Etkisi ve Sağladığı Kolaylıklar

Kurumunuz, şirketiniz ya da kendi namınıza bir organizasyon düzenlemek istediğinizde; ilk olarak nasıl bir organizasyon olması gerektiği konusunda karar vermeniz gerekmektedir. Kafanızda oluşturduğunuz kabataslak bir etkinliği hayata geçirmeniz için yapmanız gereken tek şey bir uzmanın bilgisine, deneyimine ve görüşüne başvurmak olacaktır.

Bu konularla ilgili olarak ilk defa iş dünyasına atılan kişilerin yanı sıra uzun süredir iş dünyasının bir parçası olup da kendini tanıtamamış, kitlelere seslenememiş olan kişiler de iletişim danışmanı talep ederek yardım istemektedirler. Danışmanlar, kişilerin isteklerini dinler, gerekli olan detayları not alır, kişiye ya da kuruma uygun olabilecek etkinlikleri belirler, bu konuyu müşterisi ile mütalaa eder.

Müşterisini iyi anlar, talep edilen şeyler ile oluşturulacak iletişim etkinliği arasında nedensellik bağı kurar ve sonunda en uygun etkinlik düzenlemesini yapar. Tüm süreç boyunca düzenli olarak yürütülen çalışmalarda tamamen öz verili, hızlı ve pratik olmasına önem gösterilir. Ajans, kısa bir zaman periyodunda mükemmel bir iletişim organizasyonu ile sizleri tanımayan kişilerin, adınızı her daim hatırlayacağı hafızalardan silinmeyecek bir ortam hazırlar. Bireyler ve ya şirketler için pozitif bir etki oluşturarak mutlu olmanızı sağlar.

Manifesto İletişim ve Kurumsal İletişim olarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, kurumsal kimliğinizi duyurmak, şirket ufkunuzu geliştirmek ve başarı merdivenlerini tırmandırmak için çalışmalarımız bilim ve teknoloji ışığında sizden aldığımız güç ve sarsılmaz güvenle gelişerek devam etmektedir.

Yeni neslin isteklerine ve yeniçağın şartlarına uygun tüm faaliyetler, sektör operasyonları ve aktiviteler ile hizmetinizdeyiz. Markasını ülke sınırlarına başarıyla taşıyan, 360 derece iletişim danışmanlığı hizmeti vererek kreatif reklamlar oluşturan, ülkemizde sektörel, yerel ve ulusal bazda medya ağları ile güçlü ilişkileri bulunan iletişim şirketlerimiz markalaşma ve imaj oluşturma fırsatları sunmaktadır.

 

 

 

ARTIK BİR İLETİŞİM DANIŞMANINIZ VAR

Günümüzün en büyük ağı iletişimdir. İnsanların arasındaki iletişim kadar önemli bir gerçek daha vardır ki kurum ve kişiler arası iletişimdir. Buna bir diğerini de ekler isek kurumlar arası iletişimi de içine alabiliriz. Hem Kişiler arası iletişim, kurumlar arası iletişim ve kişilerle kurumlar arasındaki iletişim doğru anlaşılması açısından hem de iletişim danışmanlığının bu ilişkilerin hangi alanında yer aldığının anlaşılması açısından üzerinde durulması gereken noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

Firmaların daha hâkim olduğu bir konudur iletişim danışmanlığı çünkü şirketler büyüdükçe ve etki alanını genişletmeyi arzuladıkça iletişim danışmanı da ihtiyaç haline gelmiştir. Dolayısıyla İletişim danışmanlığı da gözde mesleklerden biri olarak yükselmeye devam etmektedir.

Bir iletişim danışmanıyla çalışmanız için onların ne yaptıklarını da bilmeniz gerekir. İlk olarak iletişim danışmanının ya da bu bir ajans olabilir, en önemli görevi tek taraftaki bilgiyi çok taraflı hale getirmektir. Bu şu demek; Senin sahip olduğun ve yaymaya çalıştığın bilgiye muhatap bulmaktır. Kendini anlatmak tanıtmak ve pazarlamak isteyen her şirket, kurum ve kuruluş ya da kişiler bu paylaşımı iletişim danışmanı sayesinde yaparlar. Bu noktada Kurumlar arası bir yazışmanın bağlantı noktasıdırlar diyebiliriz.

Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için yapılacak konuşmaya dahi müdahale hakları vardır. Çoğu kurum ve kişiler anlaşılamamaktan ve sağlam bir iletişim kuramamaktan şikayetçi oldukları için karşı tarafa ulaşamamakta ve isteklerini de beklentilerini de dile getirememektedirler. Bu noktalar ne kadar basit gibi görünse de firma ve kurumlar ile kişiler arasındaki alışverişi koparabilecek kadar etkilidir. Tüm bunlar kurumların ve kişilerin neden bir iletişim danışmanına ihtiyaç duyduklarını açıklamaktadır.

Günümüzde bu iletişim danışmanlarına ulaşmak ta artık çok kolaylaştı. Hem iletişim danışmanına hem de bir iletişim danışmanlığı hizmeti veren şirketler ulaşmanız mümkün olabilmektedir. Her iletişim ajansına ve ya danışmanına güvenemeye bilirsiniz. Bu nedenle bir pr ajansı olarak manifesto iletişim gibi güvenilir firmalarla çalışmanızı öneririz.

EN ZOR İLETİŞİM İNSANLAR İLE KURULUYOR

Günümüzde her dakika birileriyle konuşuyor birilerini dinliyorum hayatımızın her alanında iletim var olduğunu görüyoruz. Biz anlatmak istediğimizi bazen ne kadar çabalasak ta karşıdakine anlatmamamızdan verdiğimiz bilginin duygunun karşıya geçmemesinden yakınıyoruz. Karşı taraf belki biz olabiliriz belki o an farklı sebepler den dolayı ne kadar çaba sarf etsek de anlayamayız.

İşte bu durumlarda devreye giren o eşsiz insanların kurduğu ve bizim için gerçekten çok çalışan ve nasıl kolay yollar ile bu işi çözebiliriz yoluna giren iletişim danışmanı, ajans ülkemizde sınırsız hizmet vermektedir. Geçenlerde bir sitede denk geldim iletişim danışmanları özel kurslar ve seminerler düzenliyorlarmış.

Neden bende o seminerlerde kurslarda olmayayım diye düşündüm evet sende katıl hayatını zorlaştıran insanları artık daha kolay bir insan yapabilmek için belki de değişmesi gereken sensindir Suçlayıcı gözlerle bence bakmamalısın bazen aynaya bakmayı uzun süre unutuyoruz. Kalbimizde yeşeren filizleri ya da kalbimize ara ara bağlayan siyah lekeleri göremiyoruz işte sırf bu aynaya bakmamamızdan dolayı da bazen o yeşeren çiçekleri görüp sulayamıyoruz.

Bazen de kararan yerlerimizi silip kalbimizi temizleyemiyoruz. Hayatımızda bazen acı dostluklar ediniriz neden mi acı onlar bizim hep aynalarımız olmuş yanlışları pat diye yüzümüze vurmuşlardır bu yüzden onları pek sevmeyiz olabildiğince onlardan uzak dururuz.

Neden mi işte bu yüzden sırf kötü tarafımızı görmeyelim diye aslında farkında değiliz içimizde yeşeren çiçekler olsa sürekli etrafımızda çiçekler le dolar ama yok içimizde kararan sayfalar varsa eğer çevremizde karanlıkta kalır aydınlığı asla göremeyiz. İnsanlar ile iletişim kurmak kendimizi en iyi şekilde ifade etmek için size tek çıkış yolu eğer kendi başınıza bu işin altından çıkamıyorsanız mutlaka bir birilerine danışın…

TERCÜMAN

Herkesin hayatında başarı elde etmek ve güzel bir noktada, güzel bir konumda hayatına devam etmek gibi düşünceleri vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için her bakımdan kendimize özen göstermek gerekmektedir. Bu gerek dış görünüş, gerekse konuşma tarzımız ve konuşurken söylediklerimiz olmak üzere her noktada iyi olmak durumundayız.

Bazen her ne kadar dış görünüşümüzle iyi olsak da bazı dergi veya gazetelere röportaj verirken veya bir makale yazarken yeterli olamayacağımızı düşünerek, bizi parlatacak, bu konuda yeterli derecede bilgi sahibi olan profesyonel kişilerden destek almak durumda kalabiliriz.

Bize bu desteği sağlayan firmalara iletişim ajansı, çalışanlarına ise iletişim danışmanı diyoruz. İletişim danışmanları bizim adımıza makaleleri yazar veya yapacağımız konuşmaları metin halinde hazırlar biz de bu sayede her açıdan mükemmel olduğumuzu kanıtlarız. Bunu bireysel olarak kullandığımız gibi kurumsal olarak da kullanabiliriz. Bunlara ise kurumsal iletişim danışmanlığı diyoruz.

Kurumsal firmalara danışmanlık yapan iletişim danışmanları, firmamızın dışarıdan görünen yüzüdür. Olabilecek herhangi bir aksilikte daha önceden fark ederek gerekli önlemlerin alınması, tedbirli olunması ve krizlere karşı hazırlıklı olunması yönünde müdahaleler yapar. Bu anlamda bizim kurtarıcımız olur. Vermek istediğimiz mesajlar konusunda daha etkili bir dille karşıdakilere bunu hissettirebilirler.

Her türlü organizasyonda bizim adımıza gerekli olan malzemeleri temin ederek bizi uğraştırmadan, düşünmemize gerek kalmadan, bizi temsil edecek her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışır. Bunları tam gerçekleştirerek piyasadaki itibarımızı sürekli yüksek tutar ve rekabet döneminde olduğumuzdan diğer firmalarla olan yarışlarımızda bir adım önde olmamızı sağlar. Her konuda hislerimize tercüman olan iletişim danışmanları, firmamızın itibarını en üst seviyede tutarak ileride çok daha iyi bir noktada olmamıza yardımcı olurlar.